البرز پوشش

نمایش سریع

سیستم ضد شوک برند البرز پوشش مدل A110

91,000تومان

سیستم ضد شوک برند البرز پوشش مدل A110سیستم ضد شوک برند البرز پوشش مدل A110 تولید برند البرز پوشش می باشد. این سیستم باعث نجات جان افرادی که در ارتفاع کار می کنند، می شود به صورتی که هنگام سقوط فرد عمل می کند و مانع برخورد فرد به زمین می شود. این ضربه‌گیر در چند مرحله باز می‌شود و سرعت سقوط فرد را به طور تدریجی کاهش می‌دهد، همین موضوع مانع از ایست..

نمایش سریع

لنیارد دو سر قلاب برند البرز پوشش مدل A106

110,500تومان

لنیارد دو سر قلاب برند البرز پوشش مدل A106لنیارد دو سر قلاب مدل A106 تولید برند البرز پوشش می باشد که مزیت این لنیارد وجود روکش بر روی تسمه های این لنیارد می باشدکه از طناب در برابر ساییدگی و خوردگی در برابر پوسیدگی باشی از نور خورشید محافظت می نماید.مشخصات فنی:طراحی سبک قطعات فولادی قلاب بزرگ ضامن اتوماتیک سبک با دهانه 62 میلی متری امکان اتصال به ..

نمایش سریع

لنیارد دو سر قلاب ریگلاژی برند البرز پوشش مدل A98

140,000تومان

لنیارد دو سر قلاب ریگلاژی برند البرز پوشش مدل A98لنیارد دو سر قلاب ریگلاژی مدل A98 تولید برند البرز پوشش می باشد که مزیت این لنیارد، دارای تسمه دوبل می باشد و این بند در جاهایی استفاده می شود که استفاده از سیستم ضد شوک وجود ندارد. مشخصات فنی:دارای تسمه ضد خشطراحی و ساخت از قطعات سبک فولادی قلاب بزرگ ضامن اتوماتیک سبک با دهانه 62 میلی متری امکان اتص..

نمایش سریع

لنیارد دو سر قلاب ریگلاژی ضد شوک برند البرز پوشش مدل A116

262,500تومان

تسمه دو سر قلاب ریگلاژی ضد شوک برند البرز پوشش مدل A116تسمه دو سر قلاب مدل A116 تولید برند البرز پوشش می باشد. همان طور که می دانید تجهیزات بسیار متنوعی در بحث ایمنی کار در ارتفاع وجود دارد از جمله این تجهیزات رابط بین هارنس و طناب نجات می باشد که اسم این نوع محصولا ت لنیارد می باشد. تسمه دو سر قلاب ریگلاژی ضد شوک برند البرز پوشش مدل A116 نوعی..

نمایش سریع

لنیارد دو سر قلاب ضد شوک برند البرز پوشش مدل A112

150,000تومان

لنیارد دو سر قلاب ضد شوک برند البرز پوشش مدل A112لنیارد دو سر قلاب مدل A112 تولید برند البرز پوشش می باشد که مزیت این لنیارد سیستم ضد شوک آن می باشد که این سیستم باعث نجات جان افرادی که در ارتفاع کار می کنند، می شود به صورتی که هنگام سقوط فرد عمل می کند و مانع برخورد فرد به زمین می شود.توجه: در صورت سقوط کاربر سیستم ضد شوک عمل می نماید که پس از آن ..

نمایش سریع

لنیارد سه سر قلاب برند البرز پوشش مدل A100

245,000تومان

لنیارد سه سر قلاب برند البرز پوشش مدل A100لنیارد سه سر قلاب مدل A100 تولید برند البرز پوشش می باشد. این لنیارد فقط در جاهایی استفاده می شود که امکان استفاده از سیستم ضد شوک نمی باشد.مشخصات فنی:دارای تسمه ضدخشطراحی و ساختبا استفاده از قطعات سبک فولادی قلاب بزرگ ضامن اتوماتیک سبک با دهانه 62 میلی متری امکان اتصال به انواع تکیه گاه ها، داربست ها و غیر..

نمایش سریع

لنیارد سه سر قلاب برند البرز پوشش مدل A102

245,000تومان

لنیارد سه سر قلاب برند البرز پوشش مدل A102لنیاردسه سر قلاب مدل A100 تولید برند البرز پوشش می باشد. این لنیارد فقط در جاهایی استفاده می شود که امکان استفاده از سیستم ضد شوک نمی باشد.مشخصات فنی:طراحی و ساخت با استفاده از قطعات سبک فولادی قلاب بزرگ ضامن اتوماتیک سبک با دهانه 62 میلی متری امکان اتصال به انواع تکیه گاه ها، داربست ها و غیره روکش محافظ طن..

نمایش سریع

لنیارد سه سر قلاب ریگلاژی ضد شوک برند البرز پوشش مدل A118

350,000تومان

لنیارد سه سر قلاب ریگلاژی ضد شوک برند البرز پوشش مدل A118تسمه سه سر قلاب مدل A118 تولید برند البرز پوشش می باشد. همان طور که می دانید تجهیزات بسیار متنوعی در بحث ایمنی کار در ارتفاع وجود دارد از جمله این تجهیزات رابط بین هارنس و طناب نجات می باشد که اسم این نوع محصولا ت لنیارد می باشد که دارای دو قسمت می باشند: الف) قسمتی که به هارنس شخص متصل می شو..

نمایش سریع

لنیارد سه سر قلاب ضد شوک برند البرز پوشش مدل A114

340,000تومان

لنیارد سه سر قلاب ضد شوک برند البرز پوشش مدل A114لنیارد سه سر قلاب مدل A114 تولید برند البرز پوشش می باشد که مزیت این لنیارد سیستم ضد شوک آن می باشد که این سیستم باعث نجات جان افرادی که در ارتفاع کار می کنند، می شود به صورتی که هنگام سقوط فرد عمل می کند و مانع برخورد فرد به زمین می شود.توجه: در صورت سقوط کاربر سیستم ضد شوک عمل می نماید که پس از آن ..

نمایش سریع

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

300,000تومان

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 کمربند ایمنی مدل A228 تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد تک شاخ نمایش داده شده است که می توانید لنیارد را ضد شوک و ساده انتخاب نمایید. که هرکدام مشخصات خود را دارند که در پایین به آن ها پرداخته ..

نمایش سریع

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد تک قلاب ساده

362,500تومان

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد سادهکمربند ایمنی مدل A228 تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد تک شاخ نمایش داده شده است که می توانید لنیارد را ضد شوک و ساده انتخاب نمایید. که هرکدام مشخصات خود را دارند که در پایین..

نمایش سریع

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد تک قلاب شوک دار

400,000تومان

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد تک قلاب شوک دارکمربند ایمنی مدل A228 تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ نمایش داده شده است که  لنیارد آن ضد شوک است. که مشخصات لنیارد ضد شوک مانع سقوط فرد از ارتفاع می ..

نمایش سریع

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد دو قلاب ساده

525,000تومان

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد سادهکمربند ایمنی مدل A228 تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد تک شاخ نمایش داده شده است که می توانید لنیارد را ضد شوک و ساده انتخاب نمایید. که هرکدام مشخصات خود را دارند که در پایین..

نمایش سریع

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد دو قلاب شوک دار

562,500تومان

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد دو قلاب شوک دار کمربند ایمنی مدل A228 تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ نمایش داده شده است که  لنیارد آن ضد شوک است. که مشخصات لنیارد ضد شوک مانع سقوط فرد از ارتفاع می..

نمایش سریع

هارنس سوپر فول دو تیکه کارابینی البرز پوشش مدل A246

1,140,000تومان

هارنس سوپر فول دو تیکه کارابینی البرز پوشش مدل A246کمربند ایمنی مدل A246 یک هارنس سوپر فول است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ و تک شاخ و بدون لنیارد نمایش داده شده است که  لنیارد تک شاخ و دو شاخ آن بد..

نمایش 1 تا 15 از 30 (2 صفحه)