کوپلینگ

نمایش سریع

کوپلینگ آلومینیومی 1 اینچ برند آریا

36,000تومان

کوپلینگ آلومینیومی برند آریاکوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی جهت اتصال شیلنگ های آتش نشانی به یکدیگر و همیچنین به هیدرانت کاربرد دارند مهم‌ترین مزیت استفاده از کوپلینگ اشتورتس سرعت اتصال شلنگ است، چنانکه شلنگ را می‌توان با یک‌چهارم دور کامل قفل کرد، درحا..

نمایش سریع

کوپلینگ آلومینیومی 1/5 اینچ برند آریا

47,500تومان

کوپلینگ آلومینیومی برند آریاکوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی جهت اتصال شیلنگ های آتش نشانی به یکدیگر و همیچنین به هیدرانت کاربرد دارند مهم‌ترین مزیت استفاده از کوپلینگ اشتورتس سرعت اتصال شلنگ است، چنانکه شلنگ را می‌توان با یک‌چهارم دور کامل قفل کرد، درحا..

نمایش سریع

کوپلینگ آلومینیومی 2 اینچ برند آریا

60,000تومان

کوپلینگ آلومینیومی برند آریاکوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی جهت اتصال شیلنگ های آتش نشانی به یکدیگر و همیچنین به هیدرانت کاربرد دارند مهم‌ترین مزیت استفاده از کوپلینگ اشتورتس سرعت اتصال شلنگ است، چنانکه شلنگ را می‌توان با یک‌چهارم دور کامل قفل کرد، درحا..

نمایش سریع

کوپلینگ آلومینیومی 2/5 اینچ برند آریا

93,000تومان

کوپلینگ آلومینیومی برند آریاکوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی جهت اتصال شیلنگ های آتش نشانی به یکدیگر و همیچنین به هیدرانت کاربرد دارند مهم‌ترین مزیت استفاده از کوپلینگ اشتورتس سرعت اتصال شلنگ است، چنانکه شلنگ را می‌توان با یک‌چهارم دور کامل قفل کرد، درحا..

نمایش سریع

کوپلینگ آلومینیومی 3 اینچ برند آریا

102,000تومان

کوپلینگ آلومینیومی برند آریاکوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی جهت اتصال شیلنگ های آتش نشانی به یکدیگر و همیچنین به هیدرانت کاربرد دارند مهم‌ترین مزیت استفاده از کوپلینگ اشتورتس سرعت اتصال شلنگ است، چنانکه شلنگ را می‌توان با یک‌چهارم دور کامل قفل کرد، درحا..

نمایش سریع

کوپلینگ آلومینیومی 4 اینچ برند آریا

225,000تومان

کوپلینگ آلومینیومی برند آریاکوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی جهت اتصال شیلنگ های آتش نشانی به یکدیگر و همیچنین به هیدرانت کاربرد دارند مهم‌ترین مزیت استفاده از کوپلینگ اشتورتس سرعت اتصال شلنگ است، چنانکه شلنگ را می‌توان با یک‌چهارم دور کامل قفل کرد، درحا..

نمایش سریع

کوپلینگ برند راد سایز 1/5 اینچ

32,500تومان

کوپلینگ برند رادکوپلینگ آتش نشانی جهت اتصال شیلنگ های آتش نشانی به یکدیگر و همیچنین به هیدرانت کاربرد دارند .مشخصات :در اندازه های مختلف و به روش دایکاست ساخته شده و به عنوان اتصالات به کار می رود.کاربرد: اتصالات آتش نشانی برای انتقال آب و مایعاتسایز : 1.5  اینچبرند : رادکشور سازنده : ایران..

نمایش سریع

کوپلینگ برند راد سایز 2 اینچ

49,500تومان

کوپلینگ برند رادکوپلینگ آتش نشانی جهت اتصال شیلنگ های آتش نشانی به یکدیگر و همیچنین به هیدرانت کاربرد دارند .مشخصات :در اندازه های مختلف و به روش دایکاست ساخته شده و به عنوان اتصالات به کار می رود.کاربرد: اتصالات آتش نشانی برای انتقال آب و مایعاتسایز : 2  اینچبرند : رادکشور سازنده : ایران..

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)