کپسول آتش نشانی بیوورسال

نمایش سریع

کپسول 12 کیلویی بیوورسال دژ

350,000تومان

درباره بیوورسال :بيوورسال به صورت كنسانتره فرموله شده و به وسيله آب رقيق مي شود لذا قابليت هاي عملياتي گسترده اي دارا مي باشد. بيوورسال با قابليت محصور كردن هيدروكربن ها ،آتش را به گونه اي مهار می كند كه در هنگام عمليات و پس از عمليات هر ناحيه خاموش شده امكان اشتعال مجدد را نخواهد داشت.بيوورسال دوستدار محيط زيست، غير مخرب براي انسان ..

نمایش سریع

کپسول 6 کیلویی بیوورسال دژ

225,000تومان

درباره بیوورسال :بيوورسال به صورت كنسانتره فرموله شده و به وسيله آب رقيق مي شود لذا قابليت هاي عملياتي گسترده اي دارا می باشد. بيوورسال با قابليت محصور كردن هيدروكربن ها ،آتش را به گونه ای مهار می كند كه در هنگام عمليات و پس از عمليات هر ناحيه خاموش شده امكان اشتعال مجدد را نخواهد داشت.بيوورسال دوستدار محيط زيست، غير مخرب براي انسان و حافظ زيس..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)