کپسول آتش نشانی پودر و گاز شامل مقدار معینی پودر به همراه گاز مناسبی جهب بیرون راندن پودر با فشار مناسب که اغلب از گاز ازت و CO2برای بیرون راندن پودر استفاده می شود، می شوند. در کپسول آتش نشانی پودر و گاز عقربه فشارسنجی وجود دارد که بر روی شیر کپسول آتش نشانی نصب شده که فشار گاز برای بیرون راندن پودر را به نمایش می گذارد. توجه داشته باشید که عقربه فشار سنج در محیط سبز رنگ واقع شده باشد گاز دارای فشار خوبی است ولی اگر در محیط قرمز رنگ باشد فشار نا مطلوبی دارد و پودر از کپسول خارج نمی شود.

کپسول آتش نشانی پودر  و گاز دارای شیلنگ و سر لوله ساده است و راه اندازی توسط اهرم می باشد. اهرم توسط ضامنی قفل شده که هنگام استفاده باید ضامن را بکشیم و بعد اهرم را فشار دهیم که پودر به سمت خارج پاشیده می شود. توجه داشته باشید که بنا به دلایلی اگر پودر درون کپسول به دلایل رطوبت کلوخه شود عملا دیگر کپسول آتش نشانی کارایی ندارد پس بهتر است  قبل از استفاده کپسول آتش نشانی را سر و ته کرده تا از کلوخه شدن پودر رویی جلوگیری شود.

کپسول پودر و گاز برای اطفا حریق در دسته های A و B و C مورد استفاده قرار می گیرند که شامل حریق از جامدات معمولی مانند چوب، کاغذ، مقوا و پارچه و مایعات مانند: نفت، بنزین و گازوییل و وسایل الکتریکی می باشد.

کپسول آتش نشانی پودر و گاز

کپسول آتش نشانی 2 کیلویی پودر و گاز سام

200,000تومان

کپسول آتش نشانی 2 کیلویی پودر و گاز سام گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات برتر ایمنی و آتش نشانی با تکیه بر حدود 35 سال سابقه درخشان هم اکنون به صورت یک گروه مستقل با نام تجاری سام ایمن مرحله جدیدی از سیر تکامل خود را آغاز نموده است. در همین راستا تولید انواع سیلندر های فشار بالا ، خاموش کننده ها و تجهیزات آتش نشانی با کیفیت و با رع..

کپسول آتش نشانی 12 کیلویی پودر و گاز سام

490,000تومان

کپسول آتش نشانی 12 کیلویی پودر و گاز سام گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات برتر ایمنی و آتش نشانی با تکیه بر حدود 35 سال سابقه درخشان هم اکنون به صورت یک گروه مستقل با نام تجاری سام ایمن مرحله جدیدی از سیر تکامل خود را آغاز نموده است. در همین راستا تولید انواع سیلندر های فشار بالا ، خاموش کننده ها و تجهیزات آتش نشانی با کیفیت و با ر..

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر و گاز صورتی سام

215,000تومان

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر و گاز صورتی سام   گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات برتر ایمنی و آتش نشانی با تکیه بر حدود 35 سال سابقه درخشان هم اکنون به صورت یک گروه مستقل با نام تجاری سام ایمن مرحله جدیدی از سیر تکامل خود را آغاز نموده است. در همین راستا تولید انواع سیلندر های فشار بالا ، خاموش کننده ها و تجهیزات آتش نشانی ..

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر و گاز سام

155,000تومان

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر و گاز سام گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات برتر ایمنی و آتش نشانی با تکیه بر حدود 35 سال سابقه درخشان هم اکنون به صورت یک گروه مستقل با نام تجاری سام ایمن مرحله جدیدی از سیر تکامل خود را آغاز نموده است. در همین راستا تولید انواع سیلندر های فشار بالا ، خاموش کننده ها و تجهیزات آتش نشانی با کیفیت و با رع..

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر و گاز بژ سام

235,000تومان

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر و گاز بژ سام گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات برتر ایمنی و آتش نشانی با تکیه بر حدود 35 سال سابقه درخشان هم اکنون به صورت یک گروه مستقل با نام تجاری سام ایمن مرحله جدیدی از سیر تکامل خود را آغاز نموده است. در همین راستا تولید انواع سیلندر های فشار بالا ، خاموش کننده ها و تجهیزات آتش نشانی با کیفیت و با..

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر و گاز بنفش سام

215,000تومان

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر و گاز بنفش سام گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات برتر ایمنی و آتش نشانی با تکیه بر حدود 35 سال سابقه درخشان هم اکنون به صورت یک گروه مستقل با نام تجاری سام ایمن مرحله جدیدی از سیر تکامل خود را آغاز نموده است. در همین راستا تولید انواع سیلندر های فشار بالا ، خاموش کننده ها و تجهیزات آتش نشانی با کیفیت و ..

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر و گاز استیل سام

215,000تومان

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر و گاز استیل سام گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات برتر ایمنی و آتش نشانی با تکیه بر حدود 35 سال سابقه درخشان هم اکنون به صورت یک گروه مستقل با نام تجاری سام ایمن مرحله جدیدی از سیر تکامل خود را آغاز نموده است. در همین راستا تولید انواع سیلندر های فشار بالا ، خاموش کننده ها و تجهیزات آتش نشانی با کیفیت و..

نمایش 31 تا 37 از 37 (3 صفحه)