برچسب علائم و رول خطر

نمایش سریع

برچسب "هنگام حریق از آسانسور استفاده نکنید" سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی ممنوعیت “هنگام حریق از آسانسور استفاده نکنید”شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علایم دایره است و این دایره به رنگ قرمز بوده و یک خط قرمز روی این دایره وجود دارد.معنی ترکیب رنگ قرمز با دایره، ممنوعیت است یعنی شما با مشاهده ی علائمی که با دایره ی قرمز و خط مشخص شده اند،  می بایست از انجام آن عمل خودداری نمایید.علائم ایمنی ممن..

نمایش سریع

برچسب "پارک نکنید" سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی ممنوعیت “پارک نکنید”شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علایم دایره است و این دایره به رنگ قرمز بوده و یک خط قرمز روی این دایره وجود دارد.معنی ترکیب رنگ قرمز با دایره، ممنوعیت است یعنی شما با مشاهده ی علائمی که با دایره ی قرمز و خط مشخص شده اند،  می بایست از انجام آن عمل خودداری نمایید.علائم ایمنی ممنوعیت “پارک نکنید” از جنس ..

نمایش سریع

برچسب الزامی "از ماسک حفاظتی استفاده کنید" سایز 40*50

11,000تومان

برچسب الزامی "از ماسک حفاظتی استفاده کنید" شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علایم دایره است و این دایره به رنگ آبی می باشد.معنی ترکیب رنگ آبی با دایره، الزام و دستور است. یعنی شما با مشاهده ی علائمی که با دایره ی آبی رنگ مشخص شده اند، ملزم به رعایت پیام علامت ایمنی هستید.برای هشدار به کارگرانی که مجبورند در محیطی با اکسیژن نا کافی یا دارای گر..

نمایش سریع

برچسب الزامی "استفاده از لباس،دستکش و عینک الزامی است" سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی الزامی “استفاده از دستکش – لباس و عینک الزامی است” شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علایم دایره است و این دایره به رنگ آبی می باشد.  معنی ترکیب رنگ آبی با دایره، الزام و دستور است. که متن علائم الزامی در داخل یک کادر آبی رنگ با یک نوشته سفید رنگ می باشد.علائم ایمنی الزام کار و یا علائم دستوری از سری علائمی هستند که  به ا..

نمایش سریع

برچسب ایمنی هشداردهنده "کارگران مشغول کارند" سایز 30*25

5,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر کارگران مشغول کارند”شکل هندسی در این علایم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.علائمی که با مثلث زرد رنگ مشخص شده اند،  خطر بالقوه ای را به شما گوشزد می کنند که اگر توجه نکنید ممکن است سبب آسیب به..

نمایش سریع

برچسب راهنمایی "به سمت درب خروج اضطراری" سایز 40*50

11,000تومان

علائم خروج اضطراری “به سمت درب خروج اضطراری”شبرنگ و روزرنگرنگ این علائم سبز می باشد و هدف آن ها نشان دادن مسیر درست و ایمن در هنگام وقوع حوادث و شرایط اضطراری است.در جنس شبرنگ اگر منبع نور  قطع شود، تابلو نیز بازتابشی ندارد.علائم ایمنی “به سمت درب خروج اضطراری”  از جنس PVC و ضد آب است .مشخصات :کاربرد : کنترل و پیشگیری از خطراترنگ : سبزجنس..

نمایش سریع

برچسب ممنوعیت "از اینکه در این محل پارک نمی کنید از شما سپاسگزاریم" سایز 30*25

5,000تومان

علائم ایمنی ممنوعیت “از اینکه در این محل پارک نمی کنید از شما سپاسگزاریم”شکل هندسی در این علایم دایره است و این دایره به رنگ قرمز می باشد که یک خط نیز در این علامت وجود دارد.معنی ترکیب رنگ قرمز با دایره، ممنوعیت است یعنی شما با مشاهده ی علائمی که با دایره ی قرمز و خط روی آن مشخص شده اند،  می بایست از انجام آن عمل خودداری نمایید.علائم ایمنی ممن..

نمایش سریع

برچسب هشدار دهنده احتیاط سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “احتیاط” شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است.این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخواست می کنند عمل نا ایمنی انج..

نمایش سریع

برچسب هشدار دهنده خطر برق گرفتگی سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر برق گرفتگی” شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است.این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخواست می کنند عمل نا ا..

نمایش سریع

برچسب هشدار دهنده خطر سطح داغ سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر سطح داغ” شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است.این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخواست می کنند عمل نا ایمن..

نمایش سریع

برچسب هشدار دهنده خطر مرگ سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر مرگ” شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است.این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخواست می کنند عمل نا ایمنی ان..

نمایش سریع

برچسب هشدار دهنده خطر مواد رادیو اکتیو سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر مواد رادیو اکتیو” شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است.این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخواست می کنند عم..

نمایش سریع

برچسب هشدار دهنده خطر مواد شیمیایی زیان آور سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “ خطر مواد شیمیایی زیان آور ” شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است.این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخواست می ..

نمایش سریع

برچسب هشدار دهنده خطر مواد شیمیایی زیان آور سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “ خطر مواد شیمیایی زیان آور ” شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است.این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخواست می ..

نمایش سریع

برچسب هشدار دهنده خطر پاشش اسید سایز 40*50

11,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر پاشش اسید” شبرنگ و روزرنگشکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است.این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخواست می کنند عمل نا ای..

نمایش 1 تا 15 از 29 (2 صفحه)