برچسب علائم و رول خطر

نوار خطر پلی اتیلنی 150 متری مشکی زرد

نوار خطر پلی اتیلنی 150 متری مشکی زرد

12,000تومان

رول خطر پلی اتیلنی 150 متری مشکی زرد نوار خطر جهت هدایت ترافیک ، متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود. نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد. مشخصات : &nbs..

نوار خطر پلی اتیلنی 150 متری سفید قرمز

نوار خطر پلی اتیلنی 150 متری سفید قرمز

12,000تومان

نوار خطر پلی اتیلنی 150 متری سفید قرمز نوار خطر جهت هدایت ترافیک ، متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود. نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد. مشخصات : &n..

نوار خطر لوله گاز 25 سانتی متری

نوار خطر لوله گاز 25 سانتی متری

40,500تومان

نوار خطر لوله گاز 25 سانتی متری نوار خطر جهت هدایت ترافیک ، متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود. نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد. نوار خطر زرد مخصوص اداره ..

نوار خطر فضای سبز پلی اتیلنی 8 سانتی متری

نوار خطر فضای سبز پلی اتیلنی 8 سانتی متری

10,000تومان

نوار خطر فضای سبز پلی اتیلنی 8 سانتی متری نوار خطر جهت هدایت ترافیک ، متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود. نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد. نوار خطر رنگ ..

نوار خطر آب و فاضلاب پلی اتیلنی 8 سانتی متری

نوار خطر آب و فاضلاب پلی اتیلنی 8 سانتی متری

11,500تومان

نوار خطر آب و فاضلاب پلی اتیلنی 8 سانتی متری نوار خطر جهت هدایت ترافیک ، متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود. نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد. نوار خطر آ..

برچسب کارگران مشغول کارند سایز 40*50 بسته 3 عددی

برچسب کارگران مشغول کارند سایز 40*50 بسته 3 عددی

35,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر کارگران مشغول کارند” شکل هندسی در این علایم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است. علائمی که با مثلث زرد رنگ مشخص شده اند،  خطر بالقوه ای را به شما گوشزد می کنند که اگر توجه نکنید مم..

برچسب کارگران مشغول کارند سایز 30*25 بسته 4 عددی

برچسب کارگران مشغول کارند سایز 30*25 بسته 4 عددی

16,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر کارگران مشغول کارند” شکل هندسی در این علایم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است. علائمی که با مثلث زرد رنگ مشخص شده اند،  خطر بالقوه ای را به شما گوشزد می کنند که اگر توجه نکنید مم..

برچسب هشدار دهنده احتیاط سایز 30*25 بسته 4 عددی

برچسب هشدار دهنده احتیاط سایز 30*25 بسته 4 عددی

16,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “احتیاط” شبرنگ و روزرنگ شکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است. علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخواست می ک..

برچسب عدم استفاده از آسانسور هنگام حریق سایز 40*50 بسته 3 عددی

برچسب عدم استفاده از آسانسور هنگام حریق سایز 40*50 بسته 3 عددی

35,000تومان

علائم ایمنی ممنوعیت “هنگام حریق از آسانسور استفاده نکنید”شبرنگ و روزرنگ شکل هندسی در این علایم دایره است و این دایره به رنگ قرمز بوده و یک خط قرمز روی این دایره وجود دارد. معنی ترکیب رنگ قرمز با دایره، ممنوعیت است یعنی شما با مشاهده ی علائمی که با دایره ی قرمز و خط مشخص شده اند،  می بایست از انجام آن عمل خودداری نمایید. ..

برچسب سپاسکذاری از پارک نکردن سایز 40*50 بسته 4 عددی

برچسب سپاسکذاری از پارک نکردن سایز 40*50 بسته 4 عددی

35,000تومان

علائم ایمنی ممنوعیت “از اینکه در این محل پارک نمی کنید از شما سپاسگزاریم” شکل هندسی در این علایم دایره است و این دایره به رنگ قرمز می باشد که یک خط نیز در این علامت وجود دارد. معنی ترکیب رنگ قرمز با دایره، ممنوعیت است یعنی شما با مشاهده ی علائمی که با دایره ی قرمز و خط روی آن مشخص شده اند،  می بایست از انجام آن عمل خودداری نمای..

برچسب خطر گرمای شدید سایز 40*50 بسته 3 عددی

برچسب خطر گرمای شدید سایز 40*50 بسته 3 عددی

35,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر گرمای شدید” شبرنگ و روزرنگ شکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است. علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخو..

برچسب خطر گرمای شدید سایز 30*25 بسته 4 عددی

برچسب خطر گرمای شدید سایز 30*25 بسته 4 عددی

16,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر گرمای شدید” شبرنگ و روزرنگ شکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است. علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخو..

برچسب خطر پاشش مواد مذاب سایز 40*50 بسته 3 عددی

برچسب خطر پاشش مواد مذاب سایز 40*50 بسته 3 عددی

35,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر پاشش مواد مذاب” شبرنگ و روزرنگ شکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است. علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما ..

برچسب خطر پاشش مواد مذاب سایز 30*25 بسته 4 عددی

برچسب خطر پاشش مواد مذاب سایز 30*25 بسته 4 عددی

16,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر پاشش مواد مذاب” شبرنگ و روزرنگ شکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است. علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما ..

برچسب خطر پاشش اسید سایز 40*50 بسته 3 عددی

برچسب خطر پاشش اسید سایز 40*50 بسته 3 عددی

35,000تومان

علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر پاشش اسید” شبرنگ و روزرنگ شکل هندسی در این علائم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است. علائم ایمنی هشدار دهنده، علائمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهند و از شما درخوا..

نمایش 1 تا 15 از 55 (4 صفحه)