زانو بند

نمایش سریع

زانوبند ایمنی PAN TAIWAN مدل SE2862

300,000تومان

زانوبند ایمنی PAN TAIWAN مدل SE2862ضایعات مفصل زانو که در بلند کردن و حمل بار بیشترین فشار را تحمل می کند در اولویت صدمات شایع عوارض اسکلتی – عضلانی شغلی قرار دارند و با توجه به تأثیر نامطلوب صدمات وارده به زانو و اثر آن روی فعالیت شغلی و تحرک فیزیکی فرد، نقش حفاظتی از این مفصل بسیار مورد توجه قرار گرفته است و اخیرا فرهنگ استفاده از زانوبند در..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)