کفش و پوتین کوهنوردی

نمایش سریع

پوتین کوهنوردی ارک مدل دماوند کوهی سری 107

95,000تومان

پوتین کوهنوردی ارک مدل دماوند کوهی سری 107رویه کفش از چرم اشپالتزیره پی یوکف طبیزبانه خفاشیآستری راشلمناسب کوهنوردی های یک روزه و پیکنیکگارانتی: واژه گارانتی به مجموعه تعهداتی گفته می شود که سازنده در قبال وقوع هرگونه ايراد ناشی از کيفيت نامطلوب مواد  و يا فرآيند نامناسب ساخت محصول خود، تحت شرايط و زمانی خاص، جهت رفع آن چه از طريق تعمير ..

نمایش سریع

پوتین کوهنوردی ارک مدل رخش کوهی سری 108

65,000تومان

پوتین کوهنوردی ارک مدل رخش کوهی سری 108رویه کفش از چرم اشپالتزیره پی یو،آستری راشلراحت و با دواممخصوص کوهپیمایی نیم الی یک روزه گارانتی: واژه گارانتی به مجموعه تعهداتی گفته مي شود که سازنده در قبال وقوع هرگونه ايراد ناشی از کيفيت نامطلوب مواد  و يا فرآيند نامناسب ساخت محصول خود، تحت شرايط و زمانی خاص، جهت رفع آن چه از طريق تعمير و چه از ..

نمایش سریع

پوتین کوهنوردی ارک مدل لونا سری M424

152,000تومان

پوتین کوهنوردی ارک مدل لونا سری M424رنگ قهوه ای سوختهمناسب فصول سردآستری پلی استرزیره پی یو تزریقیرویه محصول چرم گاوی 2 میلیگارانتیواژه گارانتی به مجموعه تعهداتی گفته می شود که سازنده در قبال وقوع هرگونه ايراد ناشي از کيفيت نامطلوب مواد  و يا فرآيند نامناسب ساخت محصول خود، تحت شرايط و زمانی خاص، جهت رفع آن چه از طريق تعمير و چه از طريق تعويض م..

نمایش سریع

پوتین کوهنوردی ارک مدل پرو کوهی سری K423

72,000تومان

پوتین کوهنوردی ارک مدل پرو کوهی سری K423رویه کفش از چرم گاویزیره پی یوکف زبانه خفاشیآستری راشلمناسب کوهنوردی های یک روزه و برای مصرف پکنیک و گردش گارانتی: واژه گارانتی به مجموعه تعهداتی گفته می شود که سازنده در قبال وقوع هرگونه ايراد ناشی از کيفيت نامطلوب مواد  و يا فرآيند نامناسب ساخت محصول خود، تحت شرايط و زمانی خاص، جهت رفع آن چ..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)