شهپر

نمایش سریع

دوش و چشم شوی اضطراری تمام استنلس استيل با راهبری پدالی مدل PSS502-450

4,600,000تومان

دوش و چشم شوی اضطراری تمام استنلس استيل با راهبری پدالی مدل PSS502-450دوش و چشم شوی اضطراری تمام استنلس استيل با راهبری پدالی مدل PSS502-450 برای شرایط اضطرار آغشتگی شیمیائی چشم و صورت، بدن، البسه و برای شستشوی سریع، جهت پیشگیری یا کاهش عوارض ناشی از تماس با مواد خورنده و سوزاننده شیمیائی در محیط های کار به ویژه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، هست..

نمایش سریع

دوش و چشم شوی اضطراری کربن استیل با راهبری دستی مدل CS502-450

2,800,000تومان

دوش و چشم شور آزمایشگاهی  کربن استیل با راهبری دستی مدل CS-502-450این دوش و چشم شور آزمایشگاهی در شرایط اضطرار آغشتگی شیمیائی چشم و صورت، بدن، البسه و برای شستشوی سریع،جهت پیشگیری یا کاهش عوارض ناشی از تماس با مواد خورنده و سوزاننده شیمیائی در محیط های کار به ویژه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، هسته ای ، دفاعی، داروئی ، بهداشتی ، شیمیایی ، تصفیه..

نمایش سریع

چشم شوی آزمایشگاهی دیواری رو سینکی مدل IT350 D

380,000تومان

چشم شوی آزمایشگاهی دیواری رو سینکی مدل IT350 Dچشم شوی آزمایشگاهی جهت استفاده در محیط های  آزمایشگاهی تماما” از جنس استنلس استیل مرغوب با بهترین طراحی تولید شده اند تا ضمن حفظ دوام دارای کاربری بسیار مطلوب و موثری باشند.تماما استنلس استیل، با نازل هایی از جنس مرغوب پلیمری مقاوم برای محیط های آزمایشگاهی، قطر لوله ورودی آب نمره ۲، مکانیزم راهبری ..

نمایش سریع

چشم شوی آزمایشگاهی دیواری فاضلابی مدل IT350 DD

750,000تومان

چشم شوی آزمایشگاهی دیواری فاضلاب دار، IT350 DDچشم شوی آزمایشگاهی جهت استفاده در محیط های آزمایشگاهی تماما” از جنس استنلس استیل مرغوب با بهترین کیفیت طراحی تولید شده اند تا ضمن حفظ دوام دارای کاربری بسیار مطلوب و موثری باشند.تمام استنلس استیل، با نازل هایی از جنس مرغوب پلیمری مقاوم برای محیط های آزمایشگاهی، قطر لوله ورودی آب نمره ۲، قطر خروجی فاضلاب..

نمایش سریع

چشم شوی آزمایشگاهی رومیزی مدل IT350 T

650,000تومان

چشم شوی آزمایشگاهی جهت استفاده در محیط های آزمایشگاهی تماما” از جنس استنلس استیل مرغوب با بهترین طراحی، تولید شده اند تا ضمن حفظ دوام دارای کاربری بسیار مطلوب و موثری باشند.تماما استنلس استیل، با نازل هایی از جنس مرغوب پلیمری مقاوم برای محیط های آزمایشگاهی، قطر لوله ورودی آب نمره ۲، قطر خروجی فاضلاب نمره ۳ می باشد.این سیستم قابل نصب و استقرار بر رو..

نمایش سریع

چشم شوی اضطراری پايه دار تمام استنلس استيل با راهبری دستی مدل 450 SS

1,650,000تومان

چشم شوی اضطراری پايه دار تمام استنلس استيل با راهبری دستی مدل 450 SS چشم شوی اضطراری پايه دار تمام استنلس استيل با راهبری دستی مدل 450 SS برای شرایط اضطرار آغشتگی شیمیائی چشم و صورت و برای شستشوی سریع، جهت پیشگیری یا کاهش عوارض ناشی از تماس با مواد خورنده و سوزاننده شیمیائی در محیط های کار به ویژه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، هسته ای، دفاعی، داروئی..

نمایش سریع

چشم شوی اضطراری پايه دار تمام استنلس استيل با راهبری پدالی مدل 450 PSS

1,720,000تومان

چشم شوی اضطراری پايه دار تمام استنلس استيل با راهبری پدالی مدل 450 PSS چشم شوی اضطراری پايه دار تمام استنلس استيل با راهبری پدالی مدل 450 PSS در شرایط اضطرار آغشتگی شیمیائی چشم و صورت و برای شستشوی سریع، جهت پیشگیری یا کاهش عوارض ناشی از تماس با مواد خورنده و سوزاننده شیمیائی در محیط های کار به ویژه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، هسته ای، دفاعی، دارو..

نمایش سریع

کفپوش پلاستیکی عایق برق 6 میلیمتری

258,000تومان

کفپوش با ضخامت ۶ میلی متر بر طبق تائیدیه استاندارد IEC60243-1 1998  دارای مقاومت الکتریکی تا ۵۴ کیلو ولت و طبق تائیدیه استاندارد IEC61111:2002 آزمون پایداری ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی  تا ۵۰ کیلو ولت بوده  و بر اساس آزمون proof ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی تا  ۴۰ کیلو ول..

نمایش سریع

کفپوش پلاستیکی عایق برق 2 میلیمتری

104,000تومان

کفپوش با ضخامت ۲ میلی متر بر طبق تائیدیه استاندارد IEC60243-1 1998   دارای مقاومت الکتریکی تا ۳۸ کیلو ولت  و طبق تائیدیه استاندارد IEC61111:2002 آزمون پایداری ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی تا  ۲۰ کیلو ولت و بر اساس آزمون Proof ولتاژ متناوب دارای  مقاومت الکتریکی تا ۱۰ کیلو ولت بوده  و..

نمایش سریع

کفپوش پلاستیکی عایق برق 4 میلی متر

165,000تومان

کفپوش با ضخامت ۴ میلی متر بر طبق تائیدیه استاندارد  IEC60243-1 1998 دارای مقاومت الکتریکی تا ۴۷ کیلو ولت  و طبق تائیدیه استاندارد IEC61111:2002  آزمون پایداری ولتاژ متناوب  دارای مقاومت الکتریکی تا  ۴۰ کیلو ولت بوده  و بر اساس آزمون proof ولتاژ متناوب  دارای مقاومت الکتریکی  تا ۳..

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)