مطالب آموزشی HSE

نمایش سریع

ارزیابی ریسک به روش FMEA

30,000تومان

ارزیابی ریسک به روش FMEA در کارخانه کاشیدر این فایل شما با روش ارزیابی ریسک در صنعت به شکل کاملا عملی آشنا خواهید شد . پروژه ارزیابی ریسک در کارخانه کاشی انجام شده و شامل اطلاعاتی از قبیل توضیح کاملی از کارخانه و خطرات آن و توضیح کاملی از ارزیابی ریسک به روش FMEA،  تحلیل و ارزیابی کامل کارخانه بر اساس این روش به تعداد 100 صفحه و شامل جداول ارز..

نمایش سریع

گزارش کار کارآموزی کارخانه کاشی

30,000تومان

گزارش کار  کارآموزی کارخانه کاشی سازی در این فایل مجموعه ارزشمندی از گزارش بررسی همه جابنه از کارخانه کاشی سازی گرد آوری گردیده که قطعا راهنمای مناسبی جهت کارکنان بهداشت حرفه ای در عرصه صنعت  و دانشجویان جهت کارآموزی خواهد بود. محتواي بهداشت حرفه ايبهداشت حرفه اي، عبارت است از، دانش پيش بيني ، تشخيص ، ارزيابي  و كنترل  خطرهاي به..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)