شیر فلکه در واقع اتصالاتی هستد که با توجه به موقعیت و کارایی آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین کارایی شیر فلکه در عبور و مسدود سازی جریان سیال درون لوله است. شیر فلکه های مناسب به شیر فلکه ای گفته می شود که جریان سیال را با کمترین مقاومت و کمترین افت فشار از خود عبور دهد به بیان ساده تر هر موقع در هر شرایطی بتوان جریان سیال را به کمک شیر فلکه قطع نمود.در صنعت از شیر فلکه ها علاوه بر جریان و عدم جریان سیال برای تغییر مسیر سیال ها استفاده می شود. که به دو صورت دستی و اتوماتیک هدایت می شوند.

شیر فلکه ها دارای جنس های متفاوتی هستند که هر کدام منوط به محیط های متفاوتی ساخته و طراحی می شوند. به طور مثال از شیر فلکه های چدنی، برنزی، برنجی و گاهی استیل در صنعت ساختمان و از شیر فلکه های فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، فولاد زنگ نزن در صنعت (پتروشیمی، پالایشگاه ها، داروسازی و غیره) استفاده می شود. وظایف شیر فلکه ها شامل: قطع و وصل کامل جریان سیال درون لوله، جلوگیری از برگشت سیال درون لوله، تنظیم میزان عبور جریان سیال، کنترل و ایمن نگاه داشتن دستگاه های تحت فشار و غیره. در ضمن باید یادآور شد که شیر فلکه ها برای عبور سیالاتی استفاده می شود که دارای اختلاف فشار باشند.
 

شیر فلکه

شیر فلکه برنجی برند آریا سایز 2/5 اینچ

600,000تومان

شیر فلکه برنجی برند آریا  شیر فلکه ها وسایلی برای تنظیم میزان عبور سیال از یک گذرگاه که باز ٬ بسته و یا ما بین این دو حالت قرارمی گیرد و اجازه ی عبور سیال را به صورت مکانیکی صادر می کند. از شیرفلکه آتش نشانی برنجی با نصب در نواحی مختلف  برای برداشت آب در مواقع حریق، شستشوی خیابان ها و یا آبدهی باغچه ها استفاده می شود. به طور کلی طول عمر این محصو..

شیر فلکه برنجی برند آریا سایز 2 اینچ

440,000تومان

شیر فلکه برنجی برند آریا  شیر فلکه ها وسایلی برای تنظیم میزان عبور سیال از یک گذرگاه که باز ٬ بسته و یا ما بین این دو حالت قرارمی گیرد و اجازه ی عبور سیال را به صورت مکانیکی صادر می کند. از شیرفلکه آتش نشانی برنجی با نصب در نواحی مختلف  برای برداشت آب در مواقع حریق، شستشوی خیابان ها و یا آبدهی باغچه ها استفاده می شود. به طور کلی طول عمر این محصو..

شیر فلکه برنجی برند آریا سایز 1/5 اینچ

270,000تومان

شیر فلکه برنجی برند آریا  شیر فلکه ها وسایلی برای تنظیم میزان عبور سیال از یک گذرگاه که باز ٬ بسته و یا ما بین این دو حالت قرارمی گیرد و اجازه ی عبور سیال را به صورت مکانیکی صادر می کند. از شیرفلکه آتش نشانی برنجی با نصب در نواحی مختلف  برای برداشت آب در مواقع حریق، شستشوی خیابان ها و یا آبدهی باغچه ها استفاده می شود. به طور کلی طول عمر این محصو..

شیر فلکه برنجی برند آریا سایز 1 اینچ

180,000تومان

شیر فلکه برنجی برند آریا سایز 1 اینچ شیر فلکه ها وسایلی برای تنظیم میزان عبور سیال از یک گذرگاه که باز ٬ بسته و یا ما بین این دو حالت قرارمی گیرد و اجازه ی عبور سیال را به صورت مکانیکی صادر می کند. از شیرفلکه آتش نشانی برنجی با نصب در نواحی مختلف  برای برداشت آب در مواقع حریق، شستشوی خیابان ها و یا آبدهی باغچه ها استفاده می شود. به طور کلی طول ع..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)