کپسول آتش نشانی پودر و گاز شامل مقدار معینی پودر به همراه گاز مناسبی جهب بیرون راندن پودر با فشار مناسب که اغلب از گاز ازت و CO2برای بیرون راندن پودر استفاده می شود، می شوند. در کپسول آتش نشانی پودر و گاز عقربه فشارسنجی وجود دارد که بر روی شیر کپسول آتش نشانی نصب شده که فشار گاز برای بیرون راندن پودر را به نمایش می گذارد. توجه داشته باشید که عقربه فشار سنج در محیط سبز رنگ واقع شده باشد گاز دارای فشار خوبی است ولی اگر در محیط قرمز رنگ باشد فشار نا مطلوبی دارد و پودر از کپسول خارج نمی شود.

کپسول آتش نشانی پودر  و گاز دارای شیلنگ و سر لوله ساده است و راه اندازی توسط اهرم می باشد. اهرم توسط ضامنی قفل شده که هنگام استفاده باید ضامن را بکشیم و بعد اهرم را فشار دهیم که پودر به سمت خارج پاشیده می شود. توجه داشته باشید که بنا به دلایلی اگر پودر درون کپسول به دلایل رطوبت کلوخه شود عملا دیگر کپسول آتش نشانی کارایی ندارد پس بهتر است  قبل از استفاده کپسول آتش نشانی را سر و ته کرده تا از کلوخه شدن پودر رویی جلوگیری شود.

کپسول پودر و گاز برای اطفا حریق در دسته های A و B و C مورد استفاده قرار می گیرند که شامل حریق از جامدات معمولی مانند چوب، کاغذ، مقوا و پارچه و مایعات مانند: نفت، بنزین و گازوییل و وسایل الکتریکی می باشد.

کپسول آتش نشانی پودر و گاز

کپسول 25 کیلویی پودر و گاز دژ همراه چرخ

940,000تومان

کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل (دستی) بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌ریزد . وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی تا وزن های بالاتر به طوری که یک نفر به راحتی بتواند آن را حمل نما..

کپسول 6 کیلویی پودر و گاز بایا

540,000تومان

کپسول پودر  و گاز 6 کیلویی بایا توضیح مختصر در مورد محصول کپسول آتش نشانی پودری 6 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این نشان دهنده مرغوبیت این محصول از نظر کیفیت می باشد. این نوع خاموش کننده یک خاموش کننده عمومی است یعنی برای تمام دسته های حریق شامل A,B,C ,E,F مناسب است اما اغلب به عنوان خاموش کننده BوCوE کاربرد بیشتری دارد..

کپسول 50 کیلویی پودر و گاز بایا همراه چرخ

2,000,000تومان

کپسول پودر  و گاز 50 کیلویی بایا توضیح مختصر در مورد محصول کپسول آتش نشانی پودری 50 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این نشان دهنده مرغوبیت این محصول از نظر کیفیت می باشد. این نوع خاموش کننده یک خاموش کننده عمومی است یعنی برای تمام دسته های حریق شامل A,B,C ,E,F مناسب است اما اغلب به عنوان خاموش کننده BوCوE کاربرد بیشتری دا..

کپسول 4 کیلویی پودر و گاز دژ

230,000تومان

کپسول 4 کیلویی پودر و گاز دژ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل (دستی) بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌ریزد . وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی تا وزن های بالاتر به طوری که یک ن..

کپسول 4 کیلویی پودر و گاز بایا

450,000تومان

کپسول پودر  و گاز  4کیلویی  شرکت سامان صنعت بایا معرفی شرکت: شرکت سامان صنعت بایا در سال 1370 فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی خود را با استفاده از کادر فنی متخصص و مجرب در زمینه ساخت و تولید انواع مخازن تحت فشار بالا و کلیه کپسول های آتش نشانی آغاز نمود. ازآنجایی که این محصولات دارای اهمیت فوق العاده ای می باشند، لذا این مجموعه با تلاش شبانه روز..

کپسول 3 کیلویی پودر و گاز دژ

240,000تومان

کپسول 3 کیلویی پودر و گاز دژ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل (دستی) بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌ریزد . وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی تا وزن های بالاتر به طوری که یک ن..

کپسول 3 کیلویی پودر و گاز بایا

410,000تومان

کپسول پودر  و گاز 3 کیلویی بایا   توضیح مختصر در مورد محصول کپسول آتش نشانی پودری 3 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این نشان دهنده مرغوبیت این محصول از نظر کیفیت می باشد. این نوع خاموش کننده یک خاموش کننده عمومی است یعنی برای تمام دسته های حریق شامل A,B,C ,E,F مناسب است اما اغلب به عنوان خاموش کننده BوCوE کاربرد بیشتری..

کپسول 25 کیلویی پودر و گاز بایا همراه چرخ

1,350,000تومان

کپسول پودر  و گاز 25 کیلویی بایا   توضیح مختصر در مورد محصول کپسول آتش نشانی پودری 25 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این نشان دهنده مرغوبیت این محصول از نظر کیفیت می باشد. این نوع خاموش کننده یک خاموش کننده عمومی است یعنی برای تمام دسته های حریق شامل A,B,C ,E,F مناسب است اما اغلب به عنوان خاموش کننده BوCوE کاربرد بیشت..

کپسول 2 کیلویی پودر و گاز بایا

300,000تومان

کپسول پودر  و گاز 2 کیلویی بایا   توضیح مختصر در مورد محصول کپسول آتش نشانی پودری 2 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این نشان دهنده مرغوبیت این محصول از نظر کیفیت می باشد. این نوع خاموش کننده یک خاموش کننده عمومی است یعنی برای تمام دسته های حریق شامل A,B,C ,E,F مناسب است اما اغلب به عنوان خاموش کننده BوCوE کاربرد بیشتری..

کپسول 12 کیلویی پودر و گاز دژ

400,000تومان

کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل (دستی) بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌ریزد . وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی تا وزن های بالاتر به طوری که یک نفر به راحتی بتواند آن را حمل نما..

کپسول 12 کیلویی پودر و گاز بایا

730,000تومان

کپسول پودر  و گاز 12 کیلویی بایا   توضیح مختصر در مورد محصول کپسول آتش نشانی پودری 12 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این نشان دهنده مرغوبیت این محصول از نظر کیفیت می باشد. این نوع خاموش کننده یک خاموش کننده عمومی است یعنی برای تمام دسته های حریق شامل A,B,C ,E,F مناسب است اما اغلب به عنوان خاموش کننده BوCوE کاربرد بیشت..

کپسول 1 کیلویی پودر و گاز دژ

150,000تومان

کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل (دستی) بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌ریزد . وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی تا وزن های بالاتر به طوری که یک نفر به راحتی بتواند آن را حمل نما..

کپسول 1 کیلویی پودر و گاز بایا

290,000تومان

کپسول پودر  و گاز 1 کیلویی بایا توضیح مختصر در مورد محصول کپسول آتش نشانی پودری 1 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این نشان دهنده مرغوبیت این محصول از نظر کیفیت می باشد. این نوع خاموش کننده یک خاموش کننده عمومی است یعنی برای تمام دسته های حریق شامل A,B,C ,E,F مناسب است اما اغلب به عنوان خاموش کننده BوCوE کاربرد بیشتری دارد..

کپسول 6 کیلویی پودر و گاز دژ

270,000تومان

کپسول پودر  و گاز 6 کیلویی بایا توضیح مختصر در مورد محصول کپسول آتش نشانی پودری 6 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این نشان دهنده مرغوبیت این محصول از نظر کیفیت می باشد. این نوع خاموش کننده یک خاموش کننده عمومی است یعنی برای تمام دسته های حریق شامل A,B,C ,E,F مناسب است اما اغلب به عنوان خاموش کننده BوCوE کاربرد بیشتری دارد..

کپسول 50 کیلویی پودر و گاز دژ همراه چرخ

1,500,000تومان

کپسول 50 کیلویی پودر و گاز دژ همراه چرخ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل (دستی) بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌ریزد . وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی تا وزن های بالاتر به ط..

نمایش 1 تا 15 از 37 (3 صفحه)