به دلیل عدم مسائل ایمنی (نصب کفپوش های عایق برق) بسیاری از کارکنان در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست می دهند به همین منظور استفاده از کفپوش های عایق برق در محل هایی که کاربر با برق در ارتباط است الزامی است نمونه ای از این محل ها اتاق های برق که محل نصب کنتور برق می باشد، اتاق آسانسور، پستهای برق فشار قوی و غیره. که انواع متفاوتی دارند که بسته به میزان ولتاژ برق در این محل ها ضخامت این کفپوش های عایق برق متغیر اند. در واقع کفپوش های عایق برق از برق گرفتگی و شوکهای الکتریکی که جان افراد را به خطر می اندارد جلوگیری می کند. برای معتبر دانستن کفپوش عایق برق بسیاری آزمون بر روی این کفپوش ها انجام می شود تا مقاومت کفپوش در برابر تحمل ولتاژی، سوراخ شدکی و برش و غیره به دست آید.

هنگام نصب کفپوش های عایق برق باید حتما دقت شود تا از ناصافی هایی فیزیکی کفپوش جلوگیری شود. در نصب کفپوش ها نباید سوراخ شدگی و بریدگی وجود داشته باشد. در ضمن کفپوش عایق برق در محل هایی نصب می شود که کارکنان به صورت ایستاده در آن محل مشغول کار هستند.

کفپوش عایق برق

کفپوش پلاستیکی عایق برق 2 میلیمتری رول 10 متری

1,600,000تومان

کفپوش پلاستیکی عایق برق 2 میلیمتری کفپوش با ضخامت ۲ میلی متر بر طبق تائیدیه استاندارد IEC60243-1 1998   دارای مقاومت الکتریکی تا ۳۸ کیلو ولت  و طبق تائیدیه استاندارد IEC61111:2002 آزمون پایداری ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی تا  ۲۰ کیلو ولت و بر اساس آزمون Proof ولتاژ متناوب دارای  مقاومت الکتریکی تا ۱۰ کیلو ولت بوده  و به صورت طاقه های ۱۰ ..

کفپوش پلاستیکی عایق برق 4 میلی متر رول 10 متری

2,600,000تومان

کفپوش پلاستیکی عایق برق 4 میلی متر کفپوش با ضخامت ۴ میلی متر بر طبق تائیدیه استاندارد  IEC60243-1 1998 دارای مقاومت الکتریکی تا ۴۷ کیلو ولت  و طبق تائیدیه استاندارد IEC61111:2002  آزمون پایداری ولتاژ متناوب  دارای مقاومت الکتریکی تا  ۴۰ کیلو ولت بوده  و بر اساس آزمون proof ولتاژ متناوب  دارای مقاومت الکتریکی  تا ۳۰ کیلو ولت بوده  و  به صورت طاقه..

کفپوش پلاستیکی عایق برق 6 میلیمتری رول 5 متری

1,750,000تومان

کفپوش پلاستیکی عایق برق  6 میلیمتری کفپوش با ضخامت ۶ میلی متر بر طبق تائیدیه استاندارد IEC60243-1 1998  دارای مقاومت الکتریکی تا ۵۴ کیلو ولت و طبق تائیدیه استاندارد IEC61111:2002 آزمون پایداری ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی  تا ۵۰ کیلو ولت بوده  و بر اساس آزمون proof ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی تا  ۴۰ کیلو ولت  بوده و به صورت طاقه های..

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)