صندل ایمنی یکی از انواع کفش ایمنی است که در محیط هایی که دما هوا بالاست مورد استفاده قرار می گیرد.
همیشه به خاطر داشته باشید که سلامتی و امنیت شما درحین انجام کار، راندمان و بهره وری شما را افزایش می دهد. این موضوع از اصل مهم کار است که استانداردهای بسیاری برای آن تعریف شده است. صندل ایمنی نوعی پوشش است برای پا که رویه ای آن همانند صندل ها یا کفش های تابستانی معمولی است. بنابراین استفاده از این نوع کفش ایمنی لازم را برای ناحیه پنجه پا ایجاد نمی کند.
البته که در تولید بعضی از انواع صندل های ایمنی در ناحیه پنجه از پوشش فلزی تعبیه می شود که مانع برخورد اجسام سخت با انگشتان پا گردد.

صندل ایمنی

صندل ایمنی زنانه التن مدل Scoot

360,000تومان

صندل ایمنی زنانه Elten مدل Scoot صندل ایمنی التن از سری Scoot و مدل Scoot S1P با داشتن سرپنجه فولادی حفاظت مناسبی برای پاها در صنایع مختلف ایجاد می کند و با داشتن پد سرپنجه از ایجاد آسیب ناشی از برخورد پا با سرپنجه فولادی جلوگیری می کند. این کفش دارای رویه از چرم آبگریز گاوی و زیره TPU/PU ضد لغزش و ساخت آلمان بوده و جهت انجام امور صنعتی و استفاد..

صندل ایمنی التن مدل Peter

440,000تومان

صندل ایمنی Elten مدل Peter   صندل ایمنی التن از سری Peter و مدل Peter با داشتن سرپنجه فولادی حفاظت مناسبی برای پاها در صنایع مختلف ایجاد می کند و با داشتن پد سرپنجه از ایجاد آسیب ناشی از برخورد پا با سرپنجه فولادی جلوگیری می کند. این کفش دارای رویه از چرم آبگریز گاوی و زیره PU ضد لغزش و ساخت آلمان بوده و جهت انجام امور صنعتی و استفاده در..

صندل ایمنی التن مدل Nura

360,000تومان

صندل ایمنی Elten مدل Nura صندل ایمنی التن از سری Nura و مدل Nura با داشتن سرپنجه فولادی حفاظت مناسبی برای پاها در صنایع مختلف ایجاد می کند و با داشتن پد سرپنجه از ایجاد آسیب ناشی از برخورد پا با سرپنجه فولادی جلوگیری می کند. این کفش دارای رویه از چرم آبگریز گاوی و زیره PU ضد لغزش و ساخت آلمان بوده و جهت انجام امور صنعتی و استفاده در صنایع ساختما..

صندل ایمنی التن مدل Laslo S1P

400,000تومان

صندل ایمنی Elten مدل Laslo S1P صندل ایمنی التن از سریLaslo  و مدل Laslo S1P با داشتن سرپنجه فولادی حفاظت مناسبی برای پاها در صنایع مختلف ایجاد می کند و با داشتن پد سرپنجه از ایجاد آسیب ناشی از برخورد پا با سرپنجه فولادی جلوگیری می کند. این کفش دارای رویه از چرم آبگریز گاوی و زیره TPU/PU ضد لغزش و ساخت آلمان بوده و جهت انجام امور صنعتی و است..

صندل ایمنی التن مدل Glenn S1P

500,000تومان

صندل ایمنی Elten مدل Glenn S1P صندل ایمنی التن از سری GLENN و مدل Glenn S1P با داشتن سرپنجه فولادی حفاظت مناسبی برای پاها در صنایع مختلف ایجاد می کند و با داشتن پد سرپنجه از ایجاد آسیب ناشی از برخورد پا با سرپنجه فولادی جلوگیری می کند. این کفش دارای رویه از چرم آبگریز گاوی و زیره TPU/PU ضد لغزش و ساخت آلمان بوده و جهت انجام امور صنعتی و استفاده ..

صندل ایمنی التن مدل Adam Green Army

450,000تومان

صندل ایمنی Elten مدل Adam Green Army صندل ایمنی التن از سری Adam Green Army و مدل Adam Green Army با داشتن سرپنجه فولادی حفاظت مناسبی برای پاها در صنایع مختلف ایجاد می کند و با داشتن پد سرپنجه از ایجاد آسیب ناشی از برخورد پا با سرپنجه فولادی جلوگیری می کند. این کفش دارای رویه از چرم آبگریز گاوی و زیره TPU/PU ضد لغزش و ساخت آلمان بوده و جهت انجام..

صندل ایمنی التن مدل Adam Dark Gray

450,000تومان

صندل ایمنی Elten مدل Adam Dark Gray صندل ایمنی التن از سری Adam Green Army و مدل Adam Green Army با داشتن سرپنجه فولادی حفاظت مناسبی برای پاها در صنایع مختلف ایجاد می کند و با داشتن پد سرپنجه از ایجاد آسیب ناشی از برخورد پا با سرپنجه فولادی جلوگیری می کند. این کفش دارای رویه از چرم آبگریز گاوی و زیره TPU/PU ضد لغزش و ساخت آلمان بوده و جهت انجام ..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)