ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک به روش FMEA

40,000تومان

ارزیابی ریسک به روش FMEA در کارخانه کاشیدر این فایل شما با روش ارزیابی ریسک در صنعت به شکل کاملا عملی آشنا خواهید شد . پروژه ارزیابی ریسک در کارخانه کاشی انجام شده و شامل اطلاعاتی از قبیل توضیح کاملی از کارخانه و خطرات آن و توضیح کاملی از ارزیابی ریسک به روش FMEA،  تحلیل و ارزیابی کامل کارخانه بر اساس این روش به تعداد 100 صفحه و شامل جداول ارز..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)