منو
سبد خرید

کپسول آتش نشانی CO2

کپسول آتش نشانی CO2

گاز دی اکسید کربن CO2 به دلیل سنگینی بیشتر نسبت به هوا، برای خاموش کردن بعضی از حریق ها از گاز دی اکسید کربن CO2 استفاده می شود. از ویژگی های گاز دی اکسید کربن می توان به غیرقابل اشتعال، بی بو، واکنش ناپذیر، غیر سمی، غیر هادی برای عبور جریان الکتریسیته اشاره کرد. به همین منظور هنگام خاموش کردن آتش، این گاز جای اکسیژن  موجود در هوا را گرفته و موجب خفه شدن آتش می شود.

در کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن CO2 عامل اصلی یا گاز اصلی داخل کپسول، کرین دی اکسید CO2 می باشد. که پس از استفاده از کپسول دی اکسید کربن برای خاموش کردن آتش ، هیچ اثری از تراوش این گاز مشاهده نمی شود که ملزم به تمیز کردن آن شویم. کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن CO2 برای گروه های آتش B و C بسیار مناسب هستند (گروه Bشامل آتش سوزی های ناشی از مایعات همانند نفت و بنزین و غیره و گروه C شامل آتش سوزی ناشی از اتصالات الکتریکی می باشد).

کپسول آتش نسانی CO2  حاوی دی اکسید کربن مایع و تحت فشار است که پس از فشردن اهرم گاز دی اکسید کربن به هوا منتشر شده و با دمای یخ گاز CO2 و قرار گرفتن این گاز به جای اکسیژن باعث خاموش شدن آتش و عدم سرایت و گسترش آتش می شود. در کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن در قسمت شیر خروجی شیپوری وجود دارد که باعث کاهش سرعت بسیار زیاد گاز به هنگام خروج شده و به آن اجازه انبساط می‌دهد و از ایجاد صدای زیاد کاز دی اکسید کربن CO2 هنگام خروج جلوگیری می‌کند.

برند: بایا سیلندر مدل: IR1207
معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 3 کیلویی بایا به مراه چرخ دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن جایی که کربن د..
972,000تومان
برند: بایا سیلندر مدل: IR1215
معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 12 کیلویی بایا به مراه چرخ دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن جایی که کربن ..
2,361,600تومان
برند: بایا سیلندر مدل: IR1208
کپسول 4 کیلویی CO2 بایا معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 4 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن..
1,263,600تومان
برند: بایا سیلندر مدل: IR1212
معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 2 کیلویی بایا به مراه چرخ دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن جایی که کربن د..
800,000تومان
کپسول 6 کیلویی CO2 بایا
ویژه
برند: بایا سیلندر مدل: IR1209
کپسول 6 کیلویی CO2 بایا معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 6 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن..
1,520,000تومان
برند: دژ مدل: IR1291
کپسول 30 کیلویی CO2 دژ همراه چرخ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن ه..
8,800,000تومان
برند: دژ مدل: IR1254
کپسول 3 کیلویی CO2 دژ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی..
756,000تومان
برند: دژ مدل: IR1256
کپسول 6 کیلویی CO2 دژ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی..
1,128,000تومان
برند: دژ مدل: IR1255
کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی دارد تا وزن های بالاتر ب..
1,800,000تومان
برند: بایا سیلندر مدل: IR1214
کپسول 30 کیلویی CO2 بایا همراه چرخ معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 30 کیلویی بایا به مراه چرخ دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخ..
9,700,000تومان
کپسول 2 کیلویی CO2 دژ
عدم موجودی در انبار
برند: دژ مدل: IR1270
کپسول 2 کیلویی CO2 دژ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی..
290,000تومان
کپسول 4 کیلویی CO2 دژ
عدم موجودی در انبار
برند: دژ مدل: IR1253
کپسول 4 کیلویی CO2 دژ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌..
340,000تومان
نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)