Kaya Safety

آویز پیچ دیواری کایا سیفتی مدل F-20 A

آویز پیچ دیواری کایا سیفتی مدل F-20 A

50,000تومان

آویز پیچ دیواری Kaya Safety مدل F-20 A شرکت کایا سیفتی در سال 1996 به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجهیزات بلند..

دستکش کار در ارتفاع کایا سیفتی مدل G-18

دستکش کار در ارتفاع کایا سیفتی مدل G-18

370,000تومان

دستکش کار در ارتفاع Kaya Safety مدل G-18 شرکت امنیت کایا در سال ۱۹۹۶ به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجهیزات بل..

کمربند ایمنی صعود کایا سیفتی مدل I-451A

کمربند ایمنی صعود کایا سیفتی مدل I-451A

1,300,000تومان

کمربند ایمنی صعود Kaya Safety مدل I-451A شرکت امنیت کایا در سال ۱۹۹۶ به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجهیزات بل..

لنیارد طنابی تک قلاب شوک دار کایا سیفتی سری E-1 T با قلاب K-65/K-2

لنیارد طنابی تک قلاب شوک دار کایا سیفتی سری E-1 T با قلاب K-65/K-2

1,705,000تومان

لنیارد طنابی تک قلاب شوک دار Kaya Safety سری E-1 T با قلاب K-65/K-2 این لنیاردها معمولا برای بالا رفتن از برج، نصب فولاد، داربست و تعمیر و نگهداری بر روی سازه های باز استفاده می شود . تسمه یا طناب همراه با یک جذب کننده انرژی است که نیروی ضربه و خطر صدمات را برای اپراتور کاهش می دهد . انرژی سقوط توسط پاره شدن تورهای خاص جذب می شود .همچنین قلاب ها..

طناب فرود کایا سیفتی‌ مدل DL-25

طناب فرود کایا سیفتی‌ مدل DL-25

350,000تومان

طناب فرود 57 سانتی متری Kaya Safety‌ مدل DL-25 شرکت امنیت کایا در سال ۱۹۹۶ به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجهی..

ابزار فرود حرفه ای آلپ کایا سیفتی مدل RP400

ابزار فرود حرفه ای آلپ کایا سیفتی مدل RP400

8,765,000تومان

ابزار فرود حرفه ای آلپ Kaya Safety مدل RP400 شرکت امنیت کایا در سال ۱۹۹۶ به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجهیزا..

کمربند ایمنی صعود و فرود کایا سیفتی مدل ACB-40

کمربند ایمنی صعود و فرود کایا سیفتی مدل ACB-40

1,215,000تومان

کمربند ایمنی صعود و فرود Kaya Safety مدل ACB-40 شرکت امنیت کایا در سال ۱۹۹۶ به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجه..

کلاه ایمنی کار در ارتفاع کایا سیفتی مدل Dynamo 397

کلاه ایمنی کار در ارتفاع کایا سیفتی مدل Dynamo 397

900,000تومان

کلاه ایمنی کار در ارتفاع Kaya Safety مدل Dynamo 397 بدون شک یکی از بخش‌های حساس بدن انسان در برابر حوادث، ناحیه سر می باشد. چرا که در این ناحیه اندام های حیاتی و سیستم اعصاب مرکزی بدن قرار گرفته است که وارد شدن کوچکترین ضربه به آن ناحیه می‌تواند باعث مرگ فرد و یا موجب خسارات جبران ناپذیر و دائمی در فرد گردد. کلاه ایمنی صنعتی KAYA SAFETY مدل DYN..

کلاه ایمنی کار در ارتفاع عایق برق کایا سیفتی مدل Dynamo Volt

کلاه ایمنی کار در ارتفاع عایق برق کایا سیفتی مدل Dynamo Volt

930,000تومان

کلاه ایمنی کار در ارتفاع عایق برق Kaya Safety مدل Dynamo Volt بدون شک یکی از بخش‌های حساس بدن انسان در برابر حوادث، ناحیه سر می باشد. چرا که در این ناحیه اندام های حیاتی و سیستم اعصاب مرکزی بدن قرار گرفته است که وارد شدن کوچکترین ضربه به آن ناحیه می‌تواند باعث مرگ فرد و یا موجب خسارات جبران ناپذیر و دائمی در فرد گردد. کلاه ایمنی صنعتی KAYA SAFE..

سیستم ضد پیچش طناب کایا سیفتی مدل D-13

سیستم ضد پیچش طناب کایا سیفتی مدل D-13

281,000تومان

سیستم ضد پیچش طناب Kaya Safety مدل D-13 شرکت امنیت کایا در سال ۱۹۹۶ به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجهیزات بلن..

برانکارد استیل کایا سیفتی مدل RS-260

برانکارد استیل کایا سیفتی مدل RS-260

5,910,000تومان

برانکارد استیل Kaya Safety مدل RS-260 شرکت کایا سیفتی در سال ۱۹۹۶ به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجهیزات بلند ..

کیف حمل تجهیزات کار در ارتفاع کایا سیفتی مدل BG-5

کیف حمل تجهیزات کار در ارتفاع کایا سیفتی مدل BG-5

330,000تومان

کیف حمل تجهیزات کار در ارتفاع Kaya Safety مدل BG-5 شرکت امنیت کایا در سال ۱۹۹۶ به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه ..

کیف حمل بار کایا سیفتی مدل BG-15

کیف حمل بار کایا سیفتی مدل BG-15

760,000تومان

کیف حمل بار Kaya Safety مدل BG-15 شرکت امنیت کایا در سال ۱۹۹۶ به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجهیزات بلند کردن..

کمربند ایمنی کایا سیفتی مدل RB-45B

کمربند ایمنی کایا سیفتی مدل RB-45B

885,000تومان

کمربند ایمنی Kaya Safety مدل RB-45B شرکت امنیت کایا در سال 1996 به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجهیزات بلند کر..

کمربند ایمنی کایا سیفتی مدل RB-40D

کمربند ایمنی کایا سیفتی مدل RB-40D

885,000تومان

کمربند ایمنی Kaya Safety مدل RB-40D شرکت امنیت کایا در سال 1996 به منظور طراحی سیستم ها و تجهیزات برای کار  در ارتفاع و بطور کامل و با امنیت انجام شدن فعالیت ها در ارتفاع، در کشور ترکیه تاسیس شد. این شرکت با داشتن پیشرفته ترین تجهیزات در رشته ی خود،به طراحی، توسعه و تولید سیستم های جلوگیری از سقوط، تجهیزات نجات و تخلیه و در ترکیه تجهیزات بلند کر..

نمایش 1 تا 15 از 60 (4 صفحه)